skip to Main Content
 • Kauppakeskus Arabia
 • Hämeentie 111
 • 00550 Helsinki
 • Asiakaspalvelu
 • ma-to 16:00-20:00
 • pe 14:00-18:00

1. ASIAKKUUS

Arabium asiakassopimus tehdään Arabiumin verkkokaupassa tai paikan päällä. Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määritettyjä ehtoja maksaessaan verkkopankkitunnuksella ensimmäistä maksua tai esittämällä virallisen henkilötodistuksen klubikorttia noutaessaan. Kuntoklubi Arabiumin asiakkaita ovat kaikki tämän klubisopimuksen verkkokaupassa tai paikan päällä hyväksyneet, sopimuksen mukaiset maksut maksaneet 16 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on käytössään sähköpostiosoite ja suomalainen tilinumero. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee Arabiumin sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla ja hänelle luovutetaan klubikortti ainoastaan huoltajan hyväksynnällä. Asiakas on tietoinen, että Arabium toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa, ja että pääasiallinen kommunikointi keskuksen kanssa tapahtuu sähköpostitse kuntoklubi@arabium.net. Arabiumilla on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelleosapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

2. KLUBIKORTTI, TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

Asiakkaalle luovutetaan käyttöön asiakkuuden todentamista varten henkilökohtainen klubikortti, joka on aina esitettävä Arabiumilla vierailtaessa. Se on myös erikseen pyynnöstä näytettävä Arabiumin henkilökunnalle. Klubikortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. Asiakas on vastuussa huolimattomasti säilytetyn klubikortin väärinkäytöstä mahdollisesti koituvista kustannuksista. Asiakkaan on välittömästi tiedotettava yhteystietojensa muutoksesta. Arabium tallentaa asiakkaan tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Arabiumin klubikortin kadotessa tai rikkoutuessa tulee asiakkaan lunastaa uusi kortti hinnaston mukaista maksua vastaan. Klubikorttia ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Klubikortin käyttö edellyttää asiakkaan tunnistamista joko Arabiumin rekisteriin kuvattavan valokuvan avulla tai kuvallisen henkilökortin esittämistä pyydettäessä.

3. LIITTYMIS-, KLUBIKORTTI- JA KAUSIMAKSUT

Klubisopimuksen alussa suoritetaan liittymismaksu 29 EUR (sisältää klubikortin), sekä hinnaston mukainen liikunta/kausimaksu, joka veloitetaan sopimuksessa sovitulla tavalla. Maksut antavat asiakkaalle kuntoklubin käyttöoikeuden. Maksuja ei palauteta klubisopimuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä. Kausimaksu veloitetaan jatkossa 4 vkon välein. Jäsenyyden päättymisen jälkeen veloitamme asiakkuuden uudelleen aktivoinnista 29 EUR liittymismaksun.

4. TARJOTTAVAT PALVELUT

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Arabiumin palveluja asiakaskauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Klubi on avoinna klubiasiakkaille 24 h joka päivä.

5. KLUBIASIAKKUUDEN VOIMASSAOLOAIKA

Asiakkuus on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden. Asiakkuus on henkilökohtainen. Klubisopimus on voimassa joko toistaiseksi tai määräaikaisesti. Määräaikaisia sopimuksia ei ketjuteta/siirretä kolmannelleosapuolelle, eikä sitä voi tauottaa. Asiakkuus jatkuu automaattisesti tai niin kauan kun asiakkuuteen liittyvät maksut on suoritettu eikä sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu. E-laskutusasiakkuuden (toistaiseksi voimassa) voi tarvittaessa tauottaa terveyssyistä esittämällä lääkärintodistuksen tai irtisanoa. Kaikissa em. tapauksissa asiakas tekee ilmoituksen sähköpostitse tai kirjallisesti.

6. KLUBIASIAKKUUDEN IRTISANOMINEN

Irtisanominen tapahtuu sähköpostitse ja Arabiumin edustaja kuittaa irtisanomisilmoituksen vastaanotetuksi vastaamalla sähköpostiviestiin. Asiakkaalla on 30 päivän irtisanomisaika. Mikäli irtisanomisajalle osuu vielä yksi kausimaksu, tulee se maksaa ja asiakkaalla on kuntoiluoikeus maksetun kauden loppuun. Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa liikuntaseteleillä tai vastaavalla yrityksen myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, ei näitä palauteta tai hyvitetä.

7. KLUBIASIAKASSOPIMUKSEN MAKSU JA SUORAMAKSU TAI E-LASKUSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ KOSKEVAT EHDOT

Liikunta/kausimaksusta tehdään suoramaksu- tai e-laskusopimus. Asiakas vastaa itse maksusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan tai suoramaksusopimuksen tekemisestä omassa pankkikonttorissaan. Toistaiseksi voimassaolevan klubisopimuksen kausimaksu veloitetaan asiakkaan tililtä neljän (4) viikon välein. Liittymismaksu ja ensimmäinen kausimaksu maksetaan Arabium verkkokaupassa joko asiakkaan verkkopankilla, jolloin maksu veloitetaan asiakkaan tililtä välittömästi, tai e-laskuna, jolloin ensimmäisestä maksusta lähetetään asiakkaan tilille e-lasku tai suoramaksuveloitus. Liittymismaksua ja ensimmäistä kausimaksua ei voi maksaa liikuntaseteleillä tai niiden kaltaisilla maksuvälineillä. Mikäli suoramaksua tai e-laskua ei voida veloittaa automaattisesti tililtä, lisäämme paperilaskuun 7 euron laskutuslisän. Jatkolaskutuksen hoitaa OK-Perintä Oy. OHJEET E-LASKUTUKSEN TEKEMISEEN: verkkopankissa kohta e-laskutus/uusi laskuttaja/kuntomestarit oy/asiakasnumero toimii tunnisteena. Se kannattaa laittaa automaattiseksi.

8. HINNANMUUTOKSET

Ilmoitettuaan asiasta asiakkaalle viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, Arabium voi korottaa tai laskea asiakkuuden hintaa. Arabium ilmoittaa muutoksista Arabiumin ilmoitustaululla ja sähköpostitse. Ennalta maksetun määräaikaisen klubisopimuksen hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia kesken sopimuskauden. Ennalta maksetun klubisopimuksen voimassaoloajan umpeutuessa asiakas voi lunastaa uuden klubisopimuksen sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Arabium on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

9. OSTOSTEN LASKUTUSSOPIMUS

Arabium voi tarjota asiakkaalle mahdollisuutta ostaa palveluita e-laskulla. Ostoille määritellään erillinen laskutuskatto, jota asiakas sitoutuu noudattamaan. Laskulle kirjatut ostot veloitetaan asiakkaalta kuukausittain. Toistuvat maksuviivästymiset aiheuttavat osto-oikeuden menettämisen.

10. VASTUU MAKSUISTA

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, asiakkaan oikeus Arabiumin palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen klubisopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen asiakas on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Arabiumillä on oikeus periä viivästyskorkoa ja hinnaston mukaista muistutusmaksua sekä toimistokuluja myöhästyneistä maksuista.

11. TOIMINTAA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, asiakkaan oikeus Arabiumin palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen klubisopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen asiakas on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Arabiumillä on oikeus periä viivästyskorkoa ja hinnaston mukaista muistutusmaksua sekä toimistokuluja myöhästyneistä maksuista.

12. KULKULUPA KUNTOKLUBI ARABIUMIIN

 • Voimassa oleva jäsenyys sekä maksut ajan tasalla
 • Jäsen pääsee kuntoklubille käyttämällä klubikortti kortinlukijassa
 • Henkilökohtaisella klubikortilla kulku 24 h joka päivä (Kotisaarenkadun
  rappukäytävästä)
 • Hyvä Arabium jäsen, et saa päästää ketään muuta klubikortillasi ovista/porteista
  sisälle mistään syystä
 • Valvontakamerat ja kulunvalvontajärjestelmä rekisteröivät kuntoklubille tulijat
 • Tarkastusmaksu on 150 EUR / sopimuksen irtisanominen
 • Voit tuoda vierailijan mukanasi kuntoklubille ainoastaan asiakaspalveluaikoina
 • Jos klubikortti ei jostain syystä toimi, ota yhteys asiakaspalveluun.
 • Asiakaspalvelu on avoinna ma-to 16 – 20, pe 14 – 18, hissillä 2. kerros

KLUBIN SÄÄNNÖT

B1. Klubiasiakkaalta odotetaan klubilla ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Klubilla voi harjoitella 24 h joka päivä. Muiden asiakkaiden häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu klubilla on hyvien tapojen vastaista. Mikäli asiakas rikkoo kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin klubin hengen vastaisesti seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu klubiasiakkuus perutaan kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.

B2. Klubia käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin klubi voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululle hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä klubin hintoja, eikä asiakas näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.

B3. Asiakas on vastuussa siitä että klubin tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Klubi sitoutuu tarjoamaan klubiasiakkaille laitteiden käyttöön tarpeellisen ohjauksen ja opastuksen sekä pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.

B4. Klubi ilmoittaa klubia ja klubiasiakkuutta koskevista asioista kirjeitse tai sähköpostilla. Toimitathan voimassa olevan sähköpostiosoitteesi klubille.

B5. Mikäli klubi tarjoaa lukittavat säilytyslokerot, tulee asiakkaan käyttää kyseisiä lokeroita tavaroidensa säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä klubi vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.

B6. Tupakointi ei ole sallittua missään klubin tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen klubin alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty. Valokuvaaminen on klubilla kielletty ilman henkilökunnan lupaa. Lasten (alle 16 v.) tuominen klubin liikuntatiloihin on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa klubin henkilökunnalle.

B7. Klubiasiakas on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksullisiin klubitapahtumiin.

B8. Mikäli klubin siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi klubin johdolle.

B9. Klubilla on yrittäjän vastuuvakuutus. Klubin vakuutukset eivät kata klubin tapahtumia, jotka toteutetaan klubin ulkopuolella. Kuntoklubi Arabiumin tiloissa harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla, joten asiakkaalla on hyvä olla normaali vapaaajan vakuutus.

B10. Klubin omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvaamisen lisäksi toistuvissa tapauksissa klubiasiakkuus perutaan kokonaan.

B11. Klubi varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille klubin ilmoitustaululla. Mikäli klubiasiakkaan etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi asiakas irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kk:n kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu klubin ilmoitustaululla tai muuten paikoissa, joissa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli klubiasiakas ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

B12. KUNTOSALIN KÄYTTÖOHJEITA KAIKKIEN VIIHTYMISEKSI

 • Palauta painot ja välineet paikoilleen käytön jälkeen.
 • Painojen heittely ja tiputtelu on kielletty.
 • Harjoittele oikein, ei ryskäämällä ja riuhtomalla.
 • Kun pidät palautumistauon, vapauta kuntosalilaite muiden harjoittelijoiden käyttöön.
 • Magnesiumia ei saa käyttää.
 • Käytä juomapulloa jossa on korkki.
 • Salilla urheillessasi käytä asianmukaista vaatetusta ja sisäjalkineita.
 • Pelkillä sukilla tai paljain jaloin liikkuminen kuntosalilla on kielletty.
 • Kunto-ohjauksia tiloissamme saavat tehdä ainoastaan Kuntomestarit Oy:n kanssa sopimuksen tehneet Personal Trainerit.
 • Jos olet epävarma laitteen oikeasta käytöstä tai liikeradastasi, varaa aika Personal Trainer -ohjaukseemme vastaanotosta. Palvelemme sinua mielellämme.

Tervetuloa Kuntoklubi Arabiumin klubiasiakkaaksi. – Onnittelemme hyvästä valinnastasi, jolla vaikutat positiiviesti terveyteesi ja koko loppuelämääsi!

Back To Top