• Kauppakeskus Arabia
  • Hämeentie 111
  • 00550 Helsinki
  • Asiakaspalvelu
  • ma-to 16:00-20:00
  • pe 14:00-18:00

Selkäsairauksien ja -vaivojen hoidossa

Niqama -venytyshoidon tehokkuus perustuu kahteen asiaan: selän alueen lihakset rentoutuvat ja selkänikamien välilevyihin kohdistuva paine vähenee. Tuloksena on usein aivan välitön selkäkivun väheneminen – jopa loppuminen.

Hermoja painavat välilevypullistumat saadaan usein palautumaan ja kipuja aiheuttavat lihasspasmit poistumaan. Niqama -terapia ei ainoastaan poista kipuja, vaan vaikuttaa suoraan niiden aiheuttajiin. Tuloksena on, että välilevyjen kuntoutuminen nopeutuu ja selän toimintakyky normalisoituu.

On arvioitu, että jopa 80 % selkäleikkauksista olisi voitu korvata venytyshoidoilla. Vain vakavissa sairauksissa ja erikoistapauksissa, kuten nivelreuma, vaikea osteoporoosi, vaikea verenpaine- tai sydäntauti, venytyshoitoa ei suositella.

Selän toimintakyvyn ylläpidossa

Selkäongelmien ennaltaehkäisyssä välilevyjen toimintakyvyn ylläpitäminen ja niiden rappeutumisen hidastaminen ovat tärkeimpiä tavoitteita. Niqama -venytyshoidolla nämä tavoitteet toteutuvat.

Niqama -venytyksessä välilevyihin kohdistuva paine vähenee, jolloin niiden ytimet imevät menettämiään nesteitä ja palaavat toimintakykyisiksi. Kun ydin on kunnossa, koko välilevy on kestävämpi rappeutumista edistäviä traumoja vastaan.

Niqama -traktiohoidolla selän fysiologista ikää voidaan näin huomattavasti jatkaa, mikä käytännössä merkitsee laadullisesti parempia, selkäkivuttomia elinvuosia. Niqama -laitteilla on saatu hyviä kokemuksia myös lapsuusiässä ilmenneiden selän ryhtivirheiden korjaamisessa ennen niiden kehittymistä vakaviksi selkäsairauksiksi.

NIQAMA-hoitoalueet

Yleistäen voidaan sanoa Q2 -tuolin soveltuvan selän lihaskireydestä ja -spasmeista sekä välilevyn rappeutumisesta ja traumoista aiheutuvien, eri puolilla kehoa ilmenevien oireiden ja kiputilojen hoitoon ja ehkäisyyn.

Hoitoalueina ovat siten mm.

  • niskan, kaularangan ja hartia-alueen jännitystilat ja vaivat
  • iskias, noidannuoli ja muut lanneselän kiputilat
  • lonkkakivut, risti-suoliluun oireyhtymät
  • selkärangan eri tasoilla olevat, hermojuuriperäiset vaivat erilaiset selän ryhtivirheet

Koska selän jokaisesta nikamavälistä lähtee hermoja kehon eri osiin ja sisäelimiin , on luonnollista, että Niqama -venytyshoidolla on positiivisia vaikutuksia kehon moniin toimintoihin . Myönteisiä kokemuksia on rekisteröity vaikutuksista mm. jalkojen laskimoverenkiertoon, lymfanestekiertoon, suoliston ja sisäelinten toimintoihin. Niqama -terapian on todettu auttavan myös korvien tinnitykseen.

Niqama venytys on helppoa ja turvallista. Et tarvitse vaihtaa treenivaatteita vaan voit heti, kun sinulla on hetki aikaa tehdä Niqama venytyksen omatoimisesti.